Certificaten

Certificaten in Elektrotechniek van Timmers uit Uden

Na het aanleggen van een installatie, overhandigen wij je een erkend certificaat. De certificering van de elektronische installaties laat zien dat je voldoet aan de nationale en internationale normen. Hierbij waarborgt het certificaat een betrouwbare en veilige werking van je installaties. Daarnaast draagt het bij om stroomstoringen te voorkomen.

Onze kwaliteit, veiligheid en certificaten zijn erkend door de volgende instanties/stichtingen:

VCA* 2008/5.1
VCA*2008/5.1 wordt toegepast bij het installeren en onderhouden van laagspannings-, telematica- en beveiligingsinstallaties en datanetwerken

BRL 6000:2015
BRL 6000:2015 wordt toegepast op de gebieden van:

  • het ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen (BRL 6000-01)
  • het ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties (t/m 3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL 6000-02)
  • het ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische installaties (>3x80A) van bouwwerken anders dan individuele woningen (BRL 6000-03)

BRL Borg 2005
BRL Borg Procescertificaat wordt toepast door een Borg Technisch beveiligingsbedrijf in de deelgebieden:

  • elektrotechnische maatregelen, deelgebied 1
  • elektrotechnische maatregelen, deelgebied 2
  • bouwkundige beveiligingsmaatregelen, deelgebied 3

Regeling Brandmeldinstallaties: 2015
Regeling Brandmeldinstallaties 2015 wordt toegepast door brandmeld-installatiebedrijven op het gebied van:

  • het installeren van brandmeldinstallaties
  • het installeren van ontruimingsinstallaties
  • het onderhouden, verlenen van service en in behandeling nemen van reparaties aan brandmeldinstallaties
  • het onderhouden, verlenen van service en in behandeling nemen van reparaties aan ontruimingsinstallaties